Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota järjestää perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito sekä Kela (mikäli lapsen on todettu olevan kielellisesti vaikeavammainen ja hän saa Kelan korotettua vammaistukea). Korotetun tuen saaminen edellyttää suuria vaikeuksia arjen kommunikointitilanteissa sekä puhetta tukevien tai korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä. Lasta hoitava taho eli erikoissairaanhoidon yksikkö tai terveyskeskus laatii kuntoutussuunnitelman, jonka toteuttamiseksi Kela tekee sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.
Toimin yksityisenä puheterapeuttina Pirkanmaan alueella ja teen vastaanottokäyntien lisäksi koti/päivä/koulukäyntejä asiakkaan luona. Vastaanottoni sijaitsee Tuomiokirkonkadulla Tampereen keskustassa.