Esittely

Olen koulutukseltani puheterapeutti (Filosofian maisteri, logopedian koulutusohjelma). Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Olen työskennellyt puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa, kuntasektorilla sekä vuodesta 2009 lähtien yksityisenä palveluntuottajana.

Mielestäni puheterapian pitää olla lapselle kokemus, joka tuo samalla iloa, onnistumista sekä oppimista. Puheterapiassa harjoiteltavia asioita voidaan aina harjoitella lapsen mielenkiinnon kohteiden avulla ja näin oppimisesta tulee mielekäs prosessi.